Manuellterapi

– Du kan gå direkte til manuellterapeut. Legehenvisning er IKKE nødvendig.

– Manuellterapeuten kan undersøke og behandle. Dersom det er nødvendig kan manuellterapeuten henvise til sykehus for vurdering eller operasjon, røntgen/MR eller fysioterapeut.

– Manuellterapeuten kan sykemelde.

Manuellterapeuter er eksperter på muskel- og skjelettsystemet. Forskning og klinisk erfaring viser at manuellterapi er spesielt effektivt ved behandling av f. eks.:

Undersøkelse
Manuellterapeuten gjennomfører en grundig undersøkelse for å kunne stille en diagnose. Vanligvis tar en undersøkelse mellom 30-60 minutter. Manuellterapeuten gir deg informasjon om tilstanden. Hvis det er nødvendig henviser manuellterapeuten til spesialist eller røntgen/MR.

Behandling
Manuellterapeuter utformer et individuelt og konkret behandlingsopplegg med manuelle behandlingsmetoder (manipulasjon, mobilisering, traksjon, avspenning osv.), råd og informasjon, samt målrettet opptrening som tar sikte på å trene opp pasientenes reduserte funksjonsevne. Manuellterapeuter behandler også pasienter som trenger rehabilitering etter skade, for eksempel idrettsskader og operasjoner. Manuellterapeuter følger nasjonale og internasjonale retningslinjer i undersøkelse og behandling.

Fysioterapi

Fysioterapeuter er autorisert helsepersonell og har et selvstendig vurderings- og behandlingsansvar i pasient- /klientsituasjoner.

For mer informasjon om lymfødem:

NLLF – Norsk lymfødem- og lipødemforbund, www.nllf.no

Akupunktur

Ved Ryen Fysio- og Manuellterapi tilbyr vi både tradisjonell kinesisk akupunktur og triggerpunktsbehandling. Vi benytter disse metodene hver for seg, sammen eller sammen med fysioterapi.

Tradisjonell kinesisk akupunktur har blitt mer anerkjent med årene. I dag har Akupunkturhøyskolen i Oslo godkjent bachelor utdanning med støtte fra Lånekassen. Stadig mer forskning viser at akupunktur har god effekt. Akupunkturen sin filosofi bygger på balanse i kroppen. Vi benytter nålene til å utligne ubalansen som har oppstått. Årsaken til ubalanse kan være mange, for eksempel stress, dårlig kosthold, inaktivitet/overaktivitet, kulde/varme og langvarig ubearbeide følelser. Symptomene som oppstår kan være mange. Akupunktur kan benyttes på svært mange lidelser. Vanlige plager som blir behandlet med akupunktur er bihulebetennelser, muskel- og skjelettplager, hodepine, urinveisinfeksjoner, allergi, forstoppelse, menstruasjonssmerter, infertilitet, hetetokter og kvalme.

Priser

Vi forholder oss til takster for fysioterapeuter som har avtale med kommunen.

Prisen for undersøkelse og behandling vil variere avhengig av behandlingsform, tidsbruk og lignende.

Eksempel: undersøkelse/behandling hos våre terapeuter fra kr. 170,- til 300,-.

Avtalte timer som ikke benyttes må betales i sin helhet (pasientdel og trygdens andel) dersom timen ikke er avbestilt senest et døgn før.

Våre terapeuter har avtale med kommunen og egenandelene teller med i opptjening til frikort for egenandelstak 2. www.helfo.no